Hakkımızda | Üçler Otomotiv

Hakkımızda


Kayseri’de konumlanan BMW Yetkili Servisi Üçler Otomotiv’e hoş geldiniz. 2010 yılından beri BMW müşterilerine satış sonrası hizmeti sunan Üçler Otomotiv, uzman kadrosuyla her zaman yanınızda.

Vizyon
Köklü geçmişimizden aldığımız tecrübeyle kalite ve prestijimizden ödün vermeden etkin rekabetçi yaklaşım ile karlılık hedeflerine ulaşmak; İç Anadolu Bölgesinde lider otomotiv şirketi olmak.

Misyon
Üçler Otomotiv, Satış ve Satış Sonrası hizmetlerini “Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde gerçekleştiren; sosyal sorumluluk bilincine sahip, eğitimli çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile sürekli gelişen, yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir bir hizmet şirketidir.

Kalite Politikası
Müşterilerimizin gelişen talep ve beklentilerini karşılamak üzere müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini daima ön planda tutarak gelişmeyi sürekli kılmak; şirket ve marka değerlerini en üst seviyede tutarak çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel becerilerini arttırmaya yönelik faaliyetler sağlayarak dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir çalışma ortamı yaratmak; çevreye ve şirkete ait kaynakları efektif şekilde kullanarak çevreyi korumak, tüm çalışmalarımızda dürüstlük ve meslek ilkelerini en ön planda tutmaktır.

Çevre Politikası
Üçler Otomotiv, çevreye karşı olan sorumluluğunun bilincinde olup, tüm şirket faaliyetleri sırasında çevreyi korumayı, hava ve su kirliliğini ve gürültüyü mümkün olduğu kadar önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmayı, geri dönüşümlü olmalarına özen göstermeyi, doğal kaynakları ve doğal dengeleri bozmamayı ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmeyi prensip edinmiştir.

İsg Politakası
Üçler Otomotiv; iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösterdiğimiz iş yerimizde ülke mevzuatlarının, ulusal ve ulusal standartların gereklilikleri temel alarak; çalışanlar, stajyerler, ziyaretçiler ve iş ortakları dahil olmak üzere ilgili tarafların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını yerine getirir. İş yerimizi iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amacıyla güvensiz hareket ve durumları önleyici çalışmalar yapar. İş güvenliği politikasını çalışan ve paydaşlarının katkısı ile destekler. İş Yerimiz; İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirmek ve güvenlik kültürünü yaşam tarzı haline getirmek için çabalar.